top of page

Rut- avdrag

Hur fungerar RUT-avdraget?
 

Om du uppfyller villkoren för RUT- avdrag betalar du bara 50% av arbetskostnaden. Du har personligen ett tak på 50 000 kr att nyttja årligen, vilket betyder en arbetskostnad på 100 000 kr. Vid fler vuxna under samma adress kan ni lägga samman era RUT- avdrag för ett högre gemensamt tak.

Vid ett kostnadsförslag på våra tjänster frågar vi kunden angående RUT för att se tjänstens kostnad efter avdraget. Vid betalning sköter Tony's Städservice administreringen till Skatteverket.

Tänk på att ROT-avdraget (innefattande byggtjänster) har en påverkan på utrymmet i RUT- avdraget. 
Har kunden gjort ett ROT-avdrag blir RUT-avdraget mindre. Vid funderingar på hur mycket avdrag du har nyttjat, vänligen kontakta Skatteverket. 

bottom of page